Обладнання

Підігрівник секційний

Підігрівник секційний

Підігрівник секційний (теплообмінник) TC-PS

Призначений для нагрівання продуктів цукрового виробництва, як при переробці цукрових буряків, так і цукру-сирцю. 

Ошпарювач стружки для дифузійних апаратів

Ошпарювач стружки для дифузійних апаратів

Ошпарювач стружки для дифузійних апаратів TC-OS/

Призначений для ошпарювання бурякової стружки — початкової стадії процесу екстракції цукру, коли нагрівання стружки забезпечується протиструминним теплообміном з дифузійним соком. Використовується в складі дифузійних установок різних типів та може застосовуватись для дооснащення існуючих дифузійних відділень цукрових заводів.

Апарат попередньої прогресивної дефекації

Апарат попередньої прогресивної дефекації

Апарат попередньої прогресивної дефекації TC-АРНD, модифікований Панкіним

Призначений для проведення по-передньої прогресивної дефекації на станції очищення дифузійного соку цукрових заводів.

Апарат І (А, Б) та ІІ сатурації

Апарат І (А, Б) та ІІ сатурації

Апарат І (А, Б) та ІІ сатурації ТС-АС

Призначений для максимального видалення нецукрів методом адсорбції та отримання високих седиментаційно-фільтраційних показників соку (апарат І сатурації). Апарат ІІ сатурації призначений для максимального видалення з розчину іонів Кальцію і додаткового видалення розчинних нецукрів.

Фільтр патронного типу

Фільтр патронного типу

Фільтр патронного типу TC-FPI

Призначений для фільтрування соків I та II сатурації в цукробуряковому виробництві, а також сатурованої клеровки при переробці цукру-сирцю. При відповідній комплектації та програмному забезпеченні фільтр може застосовуватися для фільтрування концентрованого сиропу. Можливе використання фільтра в інших галузях харчової та хімічної промисловості.

Випарний апарат плівкового типу

Випарний апарат плівкового типу

Випарний апарат плівкового типу ТС-АVP

Призначений для випарювання води з продукту (підвищення концентрації продукту). Може використовуватись як складова частина випарної станції на будь-якому ступені випаровування.

Багатосекційний збірник конденсату

Багатосекційний збірник конденсату

Багатосекційний збірник конденсату ТС-SKM

Призначений для збирання конденсату з теплообмінної апаратури, охолодження живильних конденсатів ТЕЦ та аміачного конденсату до заданої температури. Збір конденсату виконується за принципом приблизно рівних потенціалів, охолодження ступеневе. Використовується при переробці цукрових буряків та цукру-сирцю. Кількість секцій залежить від температури конденсату, що подається на деаератори ТЕЦ, та може змінюватися від 5 до 12.

Апарат для приготування холодного кристалізату

Апарат для приготування холодного кристалізату

Апарат для приготування холодного кристалізату TC-АНК

Призначений для приготування кристалічного зародка для утфелю А та В, С продуктів та маточного утфелю.

Вакуум-апарат періодичної дії

Вакуум-апарат періодичної дії

Вакуум-апарат періодичної дії TC-VА

Призначений для уварювання утфелю всіх ступенів кристалізації під вакуумом при переробці буряка або цукру-сирцю на підприємствах цукрової промисловості.

Приймальна мішалка маточного утфелю

Приймальна мішалка маточного утфелю

Приймальна мішалка маточного утфелю TC-ММU

Призначена для прийому звареного маточного утфелю. Є невід’ємною частиною схеми варіння утфелю А (В і С) продуктів на основі маточного утфелю та працює як буферна посудина в контурі дозування маточного утфелю по вакуум-апаратах А (В і С) продуктів.

Напірна мішалка маточного утфелю

Напірна мішалка маточного утфелю

Напірна мішалка маточного утфелю ТС-МНК

Призначена для накопичення та перемішування маточного утфелю перед подачею його в апарати. Напірна мішалка є обладнанням схеми двостадійного способу уварювання утфелю та невід'ємною частиною схеми варіння утфелю А (В і С) продуктів на основі маточного утфелю.

Кристалізатор вертикальний з рухомою поверхнею

Кристалізатор вертикальний з рухомою поверхнею

Кристалізатор вертикальний з рухомою поверхнею TC-VК

Призначений для додаткової кристалізації цукру шляхом охолодження утфелю останнього продукту. Апарат встановлюється за межами головного корпусу на невеликому відкритому майданчику.

Апарат мокрого очищення газів

Апарат мокрого очищення газів

Апарат мокрого очищення газів TC-SV

Призначений для пиловловлювання в мокрих газоочисних системах, широко застосовується в інших галузях харчової та хімічної промисловості, енергетиці. Нова серія апаратів ТС-SV для очищення запиленого повітря та інших газоповітряних сумішей забезпечує високу ефективність і простоту експлуатації.

Елеватор ланцюговий вологого цукру

Елеватор ланцюговий вологого цукру

Елеватор ланцюговий вологого цукру ТС-ЕСК

Призначений для безперервного вертикального переміщення вологого цукру в ковшах, що закріплені з певним кроком на тягових ланцюгах.

Склад безтарного зберігання цукру

Склад безтарного зберігання цукру

Склад безтарного зберігання цукру TC-SS

Призначений для безтарного довготривалого зберігання цукру-піску корисною місткістю 50 000 тонн.

Охолоджувач цукру

Охолоджувач цукру

Охолоджувач цукру TC-ОS

Призначений для охолодження цукру після сушильного агрегату шляхом безпосереднього контакту з теплообмінною поверхнею. Застосовується при переробці цукрових буряків та цукру-сирцю на підприємствах цукрової промисловості. Зазвичай в якості охолоджувального агенту застосовується вода, яка подається із замкненого контуру охолоджувача або з відкритого джерела охолодженої води.

Відстійник транспортерно-мийної води

Відстійник транспортерно-мийної води

Відстійник транспортерно-мийної води TC-ОТМ

Призначений для освітлення забруднених вод шляхом механічного осадження полідисперсних частинок в осад. На цукрових заводах застосовується для видалення бадилля, корінців, твердих домішок і завислих частинок землі з транспортерно-мийної води з метою зменшення втрат води з видаленим осадом. Може застосовуватись разом з існуючим обладнанням очищення транспортерно-мийних вод в харчовій, хімічній та інших галузях промисловості

Піскопромивач шнековий

Піскопромивач шнековий

Піскопромивач шнековий TC-SPP

Призначений для промивання та видалення піску після циклонів очищення вапняного молока або в схемі продування апаратів станції дефекосатурації.

Конденсатор утфельної пари вакуум-апаратів A та B, C продуктів

Конденсатор утфельної пари вакуум-апаратів A та B, C продуктів

Конденсатор утфельної пари вакуум-апаратів A та B, C продуктів TC-КUР

Призначений для конденсації утфельної пари вакуум-апаратів та вторинної пари останнього ступеня випарювання випарної станції, створення необхідного розрідження для забезпечення заданого температурного режиму уварювання продуктів цукрового виробництва. Також застосовується в дистиляційних та інших установках харчової промисловості.

Мішалка-накопичувач для зберігання кристалічної затравки

Мішалка-накопичувач для зберігання кристалічної затравки

Мішалка-накопичувач для зберігання кристалічної затравки TC-MKS

Призначена для зберігання готової спиртової емульсії. Є можливість розміщення в лабораторії або безпосередньо в кристалізаційному відділенні.

Млин для приготування кристалічної затравки

Млин для приготування кристалічної затравки

Млин для приготування кристалічної затравки TC-MP

Призначений для приготування рідкої затравки – спиртової емульсії, яка використовується як кристалічна основа при уварюванні утфелів.